Szenvedélyes istentisztelet

A szenvedélyes istentisztelet

Bevezető

Jól van úgy, ahogy van! Nekünk mindegy!  – Nem! Nincs jól úgy, ahogy van, és főleg nem mindegy!

Szenvedélyes istentisztelet- minőségi! a lehető legjobbat nyújtsuk, élő, hiteles, friss- Az Isten iránti szeretet kifejezése- a kiválóság elsődleges

-          Minden érzékszervünket megszólítja

Cél: istenélmény, közösség, bűnbocsánat, élet megváltozása

Evangélizációs istentisztelet- hitmélyítő istentisztelet

 

A szenvedélyes istentisztelet megszervezése

Istentisztelet előtt

Személyes evangélizáció

Meghívás-  Szomszédok, rokonok, vendégek – személyes, Honlap, Facebook,  szórólap, hírlap

Hely előkészítése: meleg, világos, illatos, sok virág, kényelmes ülőhelyek, jó hangosítás, parkolóhely

Megtervezni az igehirdetést, énekszolgálatot, istentisztelet részleteit

Szállítás

Vendégfogadás- ajtóban, kedves, barátságos ember

Imaháttér- két-három személy

Előzékenység- mosolygós arcok, hellyel kínálgatás

Látogatóközpontúság- nem beszéltetjük, meghívjuk máskor is, adunk énekeskönyvet

Dicsőítés-modern zene, énektanulás

Beszélgetés, ismerkedés, egymás köszöntése

 

Istentisztelet alatt

Köszönteni azokat, akik először vannak ott

Igeversek kinyomtatni

Éneklés- szívből jövő, ritmusos, lelkes

Igehirdetés-  egyszerű, érthető, sok imperativusz, nincs ítélkezés, általánosítás, bátorító

Hangfelvétel

Lehetőség a döntésre- felállni, kártyák

Vetített anyagok

Szavalatok

Bizonyságtétel- a legmeggyőzőbb

Énekek- kórus, ificsoport, gyerekcsoport

Gyerekmegőrző

Vidám, ünnepi hangulat, bátorító, mosolyogjunk

Adakozás hirdetését néha kihagyni, vagy diakóniai célokra gyűjteni

Hirdetések- csak a legfontosabbak, motiválni a résztvevőket, érthetően elmondani

 

Utána

Gyülekezeti kávézó- Kávézás, beszélgetés

Adatbázis bővítése- elérhetőség, cím

Iratterjesztés- Biblia, CD

Búcsúkézfogás- a látogatókat meghívni valamilyen eseményre

Kiértékelés- a szolgálattevők és presbiterek

 

Mitől lesz vonzó az istentisztelet?

Comments are closed.