Szegődj el az aratásba!

És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.Akkor monda az õ tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.  Máté evangéliuma 9: 35-38

1. Sok az elgyötört, szétszórt ember

- sokan szenvednek lelki szükségben

- Jézus szíve megesik a szenvedőkön

2. Kérjétek a segítséget!

- aki lelki szükségben szenved, kell kérje Istent, hogy küldjön neki útmutatót

3. Mi magunk is munkások vagyunk az aratásban

4. Mi a munkánk?

- az, amit Jézus tett

- tanítás, igehirdetés, gyógyítás

Comments are closed.