Történet

DSC05831

A Berecki Református Missziói Egyházközség  az egyházkerület legfiatalabb egyházközségei közé tartozik.

Kezdetben, az 1900-as évek elején, Bereck fiókegyház volt, az egyházközséget alkotó falvak a gyergyói szórvány legkeletibb települései voltak. A pásztorolás és az istentiszteletek szervezése a távolság miatt nagyon nehéz volt.

1922 február 22-én a Kézdi Egyházmegye vezetősége úgy döntött, hogy önálló egyházközséggé szervezi a Bereck környéki szórványokat. 19 falu tartozott az így megszervezett egyházközséghez: Szentkatolna, Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Bélafalva, Esztelnek, Kurtapatak, Csomortán, Almás, Lemhény, Oroszfalu, Sárfalva, Szászfalu, Ozsdola, Nyújtód, Bereck, Kézdimartonos, Ojtoz, Bereck, Sósmező, összesen 306 lélek.

Az egyházközség első lelkipásztora Szabó Jenő nyugalmazott kézdivásárhelyi lelkipásztor volt, utódai Sebestyén Kálmán, Dénes Balázs, Dezső Tibor.

1956 július 1-én nevezték ki Szép Ödön lelkipásztort az egyházközség állandó lelkészévé. Az ő érdeme volt a gyülekezeti élet megszervezése. Szép Ödön több, mint négy évtizedig végezte a lelkipásztori szolgálatot, munkája nagyon nehéz volt, mert kezdetben lovasszekéren, később motorbiciklivel, biciklivel, majd végül saját gépkocsijával látogatta a gyülekezeteket.

       DSC00165

 Kezdetben csak Ozsdolán, Bereckben, Szentkatolnán és Bélafalván létezett istentisztelet, Szép Ödön szervezte meg a többi faluban is. Az ő idejében az egyházközség területén tíz faluban volt rendszeres istentisztelet. Akkoriban még nem volt az egyházközségnek állandó lelkészi lakása, a lelkipásztor Kézdivásárhelyen lakott a kézdivásárhelyi egyház által átadott bérlakásban.

         1998-ban, Szép Ödön nyugdíjba vonulása után, az új lelkipásztor a csernátoni származású Beke Tivadar lett. Munkássága kezdetén minden településen istentiszteletet szervezett, hűséggel pásztorolta a gyülekezetet anyagilag eléggé ínséges időkben.

          2003-ban alakította ki az egyházmegyei tanács a jelenlegi egyházszervezetet, az egyházközséget két részre osztotta, így jelenleg 14 település tartozik a Berecki Missziói Egyházközséghez: Bélafalva, Esztelnek, Kurtapatak, Csomortán, Almás, Lemhény, Oroszfalu, Sárfalva, Ozsdola, Szászfalu, Nyújtód, Kézdimartonos, Bereck, Ojtoz.

2006- ban Beke Tivadart Zabolára hívták meg, helyette Pap Géza püspök Raff Róbert lelkészt nevezte ki a gyülekezetbe.

Vezetők

Az egyházközség főgondnoka Ferentzi László berecki nyugalmazott tanár, gondnoka Jénáki Jolán Lemhényből, szintén tanár.

Presbiterek:

Sylvester József-Oroszfalu

Gocz Lajos-Ozsdola

Czika Tibor-Sárfalva, Szászfalu

Milik Árpád-Nyújtód  

Molnár Géza-Almás

Sinka Mihály-Esztelnek, Kurtapatak, Csomortán, Bélafalva

DSCF7242